Aptarkime situaciją.

Aptarkime situaciją.

Number of replies: 26

Marius nuolat praleidinėja pamokas, neatlieka namų darbų. Palikau šiandien jį po pamokų – kol taisysiu kitų darbus – Marius mano priežiūroje atliks skirtas užduotis. Marius atėjo praėjus 15 minučių po paskutinės pamokos, tad aš sureagavau taip : „A, tai tu. Maniau, kad jau neateisi“.

Ar taip sumenkinau mokinio savivertę? O ką turėjau sakyti ?


Žodžių: 50

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Asta Namgaudienė -

Aš nemanau, kad taip sumenkinau mokinio savivertę. Žinoma, būtų geriau pirmiausia jo pasiteirauti ar viskas gerai ir perklausti, kodėl jis pavėlavo, ar nieko nenutiko.

Žodžių: 24

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Aurika Kadė -

Situacija „rodo“, kad Marius gyvenime turi problemų, sunkumų  kas galimai atsispindi jo mokymęsi.

 „Pliusas“   jau tai, kad Marius ATĖJO - rodo jo norą taisytis.

Mokytojos klausimas - „nepalaikantis, nepadrąsinantis“, priešingai...

 Manau tiktų – „ Suprantu, turbūt  norėjai truputį atsipūsti po ilgos dienos ?....“

„ Jei turi sunkumų, gal galėtume pabandyti juos įveikti kartu!?...“

„ Ar  norėtum tiesiog – pasikalbėti?..."

„...jei Tu padirbėsi - Tau  tikrai pavyks!“


Žodžių: 57

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Roma Bužienė -

  Kadangi Marius nuolat praleidinėja pamokas, tačiau net paliktas po pamokų, nors ir pavėlavęs jis vis tik atėjo...Aš būdama mokytojos vietoje būčiau pasakiusi taip: "Labai džiaugiuosi, kad tu atėjai" ir padėjusi į šalį kitus darbus būčiau padėjusi atlikti skirtas užduotis. 

Žodžių: 40

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Astra Vaškienė -

Žinant, kad Marius nelanko pamokų ir neruošia namų darbų, reikia suprasti kiek pastangų jis jau įdėjo, kad ateitų po pamokų. Manau, kad mokytoja turėtų atidėti darbus į šalį ir parodyti dėmesį berniukui. Priešingu atveju, manau, berniuko savivertė gali ir susvyruoti, o tai gali neigiamai atsiliepti jo pamokų lankomumui ir pažangumui.

Žodžių: 50

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Adele Kripiene -

Mokytoja šaunuolė, rado laiko ir paliko mokinį po pamokų. Mokiniui būtų buvę smagiau išgirsti kažko malonesnio ir padrąsinančio -" Šaunuolis, atėjai, sėskim ir padirbėkim".   Turintiems problemų mokiniams labai reikia mokytojų palaikymo, šiltų žodžių ir atvirų pokalbių.  Mokytojai  reikia paieškoti priėjimo  prie Mariaus, įgyti jo pasitikėjimo.  Nebuvo lengva  Mariui ateiti pas mokytoją ...

Žodžių: 50

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Kristina Vanskevičienė -

Manau, kad mokytoja galėjo Marių pagirti. Juk jis  atėjo, nors  ir pavėlavęs. Tikriausiai vaikui kainavo ne mažai pastangų pasielgti teisingai.

Žodžių: 20

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Rima Česnauskienė -

Manau, kad mokytoja sumenkino mokinio savivertę, savo klausimu išsakydama neigiamą požiūrį: ,,Maniau, kad jau neateisi.'' Labiau tiko pasidžiaugti, kad mokinys atėjo, net jei mokytoja to ir nesitikėjo. Pvz.: ,,Džiaugiuosi, kad atėjai.''

Žodžių: 31

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

vilma skierienė -

Manau , kad buvo netinkamai sureaguota į šią situaciją. Manau, kad mokinio savivertė buvo sumenkinta. Reikėjo pasakyti Mariui, kaip malonu jį matyti, kad aš jo kaip tik laukiau ir tikėjausi, kad jis ateis ir norės pasimokyti.

Žodžių: 35

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Rasa Aleliūnienė -

Nemanau, kad sumenkinau, kadangi mokinys nuolat praleidinėja pamokas. Didelio susižavėjimo jam atėjus neparodau, pasisveikinu, duodu bei paaiškinu užduotis.

Žodžių: 18

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Laima Galvanauskiene -

Mokytoja vietoje to, kad būtų pasidžiaugusi, kad Marius iš vis atėjo tokiu savo pasakymu tikrai neįgijo mokinio pasitikėjimo. Kad jis nelanko pamokų, neatlieka namų darbų matyt namuose yra problemų. Gal jau yra pasiekimas, kad vaikas atėjo? Gal tiesiog su juo reikėjo pasikalbėti. Jeigu jis atėjo, tai rodo, kad nori pagalbos ir jis nesipriešina, kad jį paliko po pamokų. 

Žodžių: 58

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Dana Kryževičienė -

Vienas iš svarbiausių veiksnių situacijoje, kad pamokų nelankantis ir nuolat vėluojantis Marius po pamokų atėjo. Nors ir pavėlavęs. Tai rodo nors ir mažas, bet  jo pastangas keisti situaciją. Reikėtų pasidžiaugti, kad surado laiko ateiti ir paskatinti jį po truputį keisti situaciją. Mes suaugę ir daug visokių mokslų išmokę. Kartais turime neparodyti nepasitenkinimo ir kontroliuoti situaciją. Manau, veiksmingesni būtų tokie žodžiai: ,,Malonu, kad atėjai, aš tavęs laukiau." Ir nesigilinti, kodėl pavėlavo, juk nesėdėjom, dirbom suplanuotą darbą- taisėm sąsiuvinius. Greičiausiai pats pasakys, kodėl pavėlavo.

Žodžių: 82

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Irena Burvienė -

Savivertės gal ir nesumenkinote, bet motyvacijos tai nepakėlė. Aš būčiau pasakiusi : ,, ačiū , kad

atėjai, nenuvylei manęs, dar šiek tiek padirbėsim''


Žodžių: 20

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Ilona Gasauskienė -

Mokinys neturi būti menkinamas palikimu po pamokų.

Pakvietusi Marių atsisėsti, būčiau pasikalbėjusi, kodėl jis praleidinėja pamokas, gal mokinys turi gana rimtų problemų. Ir tik pasikalbėjus, pasiūlyčiau savo pagalbą atlikti užduotis, išsiaiškinti, kas jam sunku, ko jis nesupranta ir nemoka.

Žodžių: 39

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Amilija Buivydienė -
Manau, kad mokytoja turėjo pakalbėti su Mariumi, pasiaiškinti priežastis,kodėl vėluoja ir ramiai

pradėti darbą.Bendraujant ,manyčiau, reikėtų mokinį pagirti, kad ir už mažas pastangas,kad įgytų pasitikėjimą,o taip pat motyvaciją mokytis.


Žodžių: 32

In reply to Amilija Buivydienė

Ats.: Aptarkime situaciją.

Gitana Jurčienė -
Manau, kad šitokiu pasakymu mokytoja tikrai nepakėlė Mariui savivertės. Galbūt mokinys atėjo iš kito mokytojo, kur taip pat buvo paliktas po pamokų. Mums dažnai atrodo, kad tik mes suaugę teturime kažkokių reikalų, o vaikai ne. Kaip suprantu iš aprašytos situacijos, mokytoja bet kokiu atveju būtų taisiusi kitų mokinių darbus ir ne tik dėl Mariaus pasiliko po pamokų. 

Žodžių: 57

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Jolanta Adomauskienė -

Žinoma, kad mokytojas sumenkino vaiko savivertę. Čia labai aiškus pavyzdys, kai palikimas po pamokų labai formalus ir apsimestinis, kad mokytojui rūpi vaikas. Jeigu mokytojas nežada mokiniui skirti individualaus dėmesio, palikimas po pamokų yra visiškai neveiksmingas . Pirmiausia reikia pradėti ieškoti priežasčių kodėl tas vaikas nedaro namų darbų, gal paprasčiausia jis neturi sąlygų namuose jų daryti , gali būti ir kitokių variantų. Yra daug būdų išsiaiškinti su vaiku, pamokų praleidimo ir namų darbų nedarymo priežastis. Pats paprasčiausias ,bet ne prasčiausias būdas, atėjus Mariui pastumti visus sąsiuvinius į šoną, pasidžiaugti , kad atėjo ir pasikalbėti akis į akį. Gal šis pokalbis  gali būti labai svarbus Mariaus gyvenime, o gal jūs būtumėt tas vienintelis žmogus , kuris į jį kreipėsi vardu ir nuoširdžiai pasidomėjo jo problemomis.

Žodžių: 119

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Vilma Jomantienė -

Manau, kad mokytoja tikrai sumenkino Mariaus savivertę. Mokinio pasitikėjimas mokytoja tą pačią minutę žlugo. Kitą kartą, paliktas po pamokų, Marius greičiausiai jau nebeateis.., Vaikai greitai pajaučia ir supranta, koks suaugusiojo požiūris į juos. Dažnai mokytojai mokiniams linkę uždėti "etiketes". Bet kaip tik turėtų juos ĮKVĖPTI IR MOTYVUOTI. Ypatingai turinčius problemų... Šioje situacijoje Mariui kur kas maloniau būtų išgirsti padrąsinančius mokytojos žodžius: "Aš tavęs labai laukiau. Šaunuolis, kad atėjai. Padirbėkim".

Žodžių: 69

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Rasa Dinevičienė -

Aš manau, kad taip buvo sumenkinta Mariaus savivertė, nes mokytojai visų pirmiausia reikėjo išklausyti berniuko, kodėl jis vėluojasi, o neišsakyti savo nuomonę.

Žodžių: 22

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Odeta Derkintienė -

Aš manau, kad Mariaus savivertė buvo sumenkinta,nes gal jis pavėlavo dėl svarbios priežasties,gal jis ilgai nesiryžo užeiti į kabinetą, nes jam buvo nedrąsu.  Tai manau , kad mokytoja turėjo padrąsinti berniuką: -Džiaugiuos, kad tu atėjai? 

Žodžių: 36

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Asta Stonkuvienė -

Kad Marius suprastų , jog palikimas po pamokų yra ne bausmė, o mano noras jam padėti, būčiau sakiusi :"Kaip gerai, kad atėjai".

Žodžių: 21

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Rasa Pakalniškienė -

Nemanau, kad sumenkino....nes tikrai pagalvojam taip kiekvienas kai vėluojama 15 min. Pokalbį galima pratęsti pasiteiravus ar mokiniui viskas gerai.

Žodžių: 20

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Elena Žirguliene -

Manau, kad mokytoja taip pasakydama prarado savo kaip patikimo mokytojo įvaizdį, nes mokinys atėjo. Aišku jam nemalonu, kad reikia pasilikti ilgiau mokykloje bet gal tai yra jo vienintelis būdas taip į save atkreipti mokytojos dėmesį.

Žodžių: 35

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Edita Selenienė -

Aš būčiau pasakiusi: "džiaugiuosi, kad atėjai".

Paklausčiau dėl kokių priežasčių vėlavo, bet svarbiausia, kad atėjo ir nori taisytis.

Žodžių: 18

In reply to First post

Ats.: Aptarkime situaciją.

Rita Gaučienė -

Manau, kad galima pasakyti, kad sumenkinau, bet gali būti, kad nesumenkinau. 

Pasakiusi ,,maniau, kad jau neateisi" - manau, kad jaučiasi mokinio savivertės pamenkinimas.

Jeigu pirmiausiai būčiau padėkojusi, kad jis vis dėl atėjo, kad ir pavėlavęs, o ir po to pasakiusi, ,, galvojau, kad ne neateisi" - tada, manau nebūtų sumenkinimo.


Žodžių: 47