Verslumo ugdymas

1. Verslumo požiūris.

Verslininkas apibūdinamas kaip asmuo, kuris veiksmingai kontroliuoja komercinę įmonę; asmuo, kuris vykdo verslą ar kontroliuoja įmonę. Verslininkas yra novatoriškas žmogus, kuris maksimaliai padidina savo pelną, vadovaudamasis naujomis strategijomis arba siekdamas susipažinti su naujais produktais ar paslaugomis.

Verslumas yra verslininko veiksmas, kuris pradeda bet kokią ekonominę veiklą savarankiškai dirbantiems asmenims. Verslumas yra ,,verslininko procesas‘‘. Tai bandymas sukurti vertę pripažįstant verslo galimybes. Iš esmės tai yra komunikacinė ir valdymo funkcija sutelkti finansinius ir materialinius išteklius.

Valdančiosios jėgos: socialiniai, ekonominiai, psichologiniai, kultūriniai ir kiti veiksniai. Kastos ir religija. Šeimos pagrindas. Išsilavinimo lygis. Suvokimo lygis. Profesinis pasiruošimas, migracinis pobūdis. Įsijungimas į verslumą. Įmonės pobūdis. Investiciniai pajėgumai. Ambicija.

2009 m. Europos Sąjunga pritarė naujai strateginei Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje programai (ET 2020) iki 2020 m. Ji nustatė, kad mokymasis visą gyvenimą ir mobilumas turi tapti realybe, kai švietimo ir profesinio mokymo sistemos labiau reaguoja į pokyčius platesniame pasaulyje. Dėl šios priežasties ji apibrėžė aštuonias pagrindines visą gyvenimą trunkančio mokymosi kompetencijas, kurių laikytis Europos vyriausybes paragino Europos Komisija.

Štai kaip Europos Komisija apibūdino poreikį apibrėžti ir skatinti šias kompetencijas:

,,Vis labiau globalizuotame pasaulyje žmonėms reikia daugybės įgūdžių, kad prisitaikytų ir klestėtų greitai besikeičiančioje aplinkoje. Pradinė mokymosi visą gyvenimą programa buvo sukurta tam, kad suteiktų mokymosi galimybes žmonėms bet kuriuo gyvenimo etapu.‘‘

,,Iniciatyvumo ir verslumo jausmas‘‘ yra septintoji kompetencija ir ji oficialiai apibrėžiama kaip ,,gebėjimas idėjas paversti veiksmais remiantis kūrybiškumu, naujovėmis ir rizika, taip pat gebėjimas planuoti ir valdyti projektus‘‘. Ši oficiali apibrėžtis nurodo kai kuriuos pagrindinius elementus, kurie laikomi vertybiniais, susijusiais su verslumu (kūrybiškumas, inovacijos, rizika, planavimas, projektų valdymas ...).

Tai, kad verslumas priklauso tam, kas vadinama ,,žinių visuomene‘‘, yra labai svarbu suprasti ryšį tarp bendros visuomenės pažangos ir verslumo.

Jis (verslumas) taip pat laikomas ekonominio atsigavimo, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, užimtumo, įtraukties, skurdo mažinimo, taip pat inovacijų ir našumo skatinimo priemone. Todėl jis tapo politikos prioritetu ir buvo imtasi priemonių, kad verslumas būtų įtrauktas į įvairias politikos sritis, įskaitant švietimą. Švietimo ir mokymo sistemos visoje Europoje iš tiesų palaipsniui atsižvelgia į verslumą.