Įvadas

1. Apie mokymo kursą

Mokymo kursas skirtas padėti besimokantiesiems įgyti žinių ir tobulinti savo socialines kompetencijas bei įgūdžius. Juo siekiama paskatinti juos ugdyti konkrečius gebėjimus, kaip pagrindą jų bendrajai socialinei kompetencijai, ir tokiu būdu prisidėti prie savo profesinių ir asmeninių pasiekimų. Mokymas susideda iš šešių modulių, skirtų šešiems pagrindiniams minkštiems įgūdžiams:

1. Bendravimas.

2. Autonomija ir savireguliavimas.

3. Emocinis intelektas.

4. Pasitikėjimas savimi (motyvacija, savimonė).

5. Verslumo požiūris.

6. Socialinių problemų sprendimas.

Kiekviename modulyje yra teorinė dalis, pateikta nuotolinio mokymosi platformoje, ir praktinė dalis, pagrįsta psichologiniais žaidimais ir pratybomis, skatinančiais dalyvius kūrybiškai mąstyti ir lavinti savo sugebėjimus bendrauti.