Enhet 1 Introduktion


m

Denna träningskurs innefattar moduler om:
 
Innehåller sex basfärdigheter som är inriktade på att öka
förmågan att kommunicera. Sådana färdigheter innefattar
dessutom självförtroende, entreprenörsattityd, motivation att
agera samt självförsörjning.
 
1.Kommunikation
2. Autonomi och självkontroll
3. Emotionell intelligens
4. Självförtroende (Motivationoch självmedvetande)
5. Entreprenörsattityd
6. Social problemlösning