Savaitinis išdėstymas

 • Bendra

  Kursen syftar till att vägleda deltagare i hur man utvecklar en rad digitala färdigheter och presenterar dem för de verktyg och resurser som finns tillgängliga för dem. I slutet av kursen ska deltagarna kunna utforma lektioner som fokuserar på en rad digitala färdigheter, utnyttja innovativa verktyg för att hjälpa sina egna och elevernas arbete på detta område.

   

  Modulen är organiserad kring tematiska områden av digital kompetens som är relevanta på alla nivåer av utbildning. I de 6 områdena undersöker modulen definitionen och rollen i digitala färdigheter i allmänhet och tittar sedan på specifika kompetensområden och hur man hanterar dem i klassrummet. Fokus på dessa moduler handlar om hur pedagogiskt kompetensområdet kan hanteras och vilka verktyg det finns att hjälpa till att hjälpa lärare och studenter.

   


 • Enhet 5Hur man använder sociala medier i undervisning och lärande

  d


  Studenter över hela världen är sammankopplade och delar med varandra som aldrig tidigare. De allt fler enkla sätten att dela material gör digitala medier en väsentlig del av utbildningen. Det kan givetvis vara en utmaning, i detta ständigt föränderliga landskap av sociala medier, att införliva dem i lektionsplaneringen.