Weekly outline

 • Įvadas į kursą

  Šiandienos sparčiame, į technologijas orientuotame pasaulyje mes turime suteikti mokiniams įrankius apdoroti visą informaciją, kuri juos veikia kiekvieną dieną. Sutarta, kad skaitmeninio raštingumo ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo įgūdžiai ir kompetencijos yra glaudžiai susiję vienas su kitu ir su papildomais ,,XXI-ojo amžiaus" įgūdžiais, kurie reikalingi gyvenant ir dirbant žiniasklaida ir informacija pagrįstoje visuomenėje.

  Šis kursas nagrinėja įvairius aspektus ir principus, susijusius su skaitmeniniu raštingumu ir įvairiais gebėjimais bei kompetencijomis, kurios reikalingos suprasti ir sudominti skaitmeninėmis priemonėmis, moko, kaip pasirinkti, pasiekti ir pasinaudoti jomis asmeniniais, mokymosi ir mokymo tikslais.

  Kursas ,,Skaitmeninių įrankių naudojimas" yra nuotolinis, skirtas įvairių dalykų mokytojams ar andragogams, įgyti ir patobulinti skaitmeninių įgūdžių ir IT taikymo kompetenciją - kaip šiuolaikinius skaitmeninius įrankius taikyti kūrybiškai, tikslingai, sistemingai, kaip planuoti, organizuoti, vertinti ir reflektuoti.

  Nuotolinio mokymo kurso turinį sudaro penki skyriai: 1. Skaitmeniniai įgūdžiai; 2. A dalis - Skaitmeniniai ištekliai ir turinys ir B dalis - Autorinės teisės; 3. ,,Wiki'' ar tinklaraštis; 4. Sukurkite+panaudokite video turinį savo pamokose. 5. Socialinis mokymas (is) sudomina besimokančiuosius.

  Kiekviename skyriuje siekiama ugdyti skaitmeninių įrankių naudojimo kompetencijas, apibrėžiami tikslai, užduotys, pateikiami papildomi šaltiniai, nuorodos ir kt.

  Mokomoji medžiaga pateikiama pdf formatu, ją galima lengvai parsisiųsti į savo kompiuterį bei atsispausdinti. 

  Kiekvienas skyrius turi atskirą forumų skyrelį ,,Diskutuokite/Klauskite". Čia galite diskutuoti, užduoti klausimus, susietus su medžiagos užduotimis.

  Testai. Kai kuriuose skyriuose pateikti testai. Išnagrinėjus pateiktą medžiagą atkreipkite dėmesį į skyriaus pabaigoje esančią testo nuorodą ,,Pasitikrink".

  Visas pateiktas užduotis reikia atlikti, kad baigtumėte šį kursą.


  Pradedant kursą, kviečiame įsivertinti savo skaitmeninio raštingumo kompetencijas:

  www.manoapklausa.lt/apklausa/1037185178/ • Pirma savaitė

  I skyrius. Skaitmeniniai įgūdžiai ir kodėl jų reikia mums?

  Apibrėžimas

  Kodėl skaitmeniniai?

  Kokie yra skaitmeniniai įgūdžiai?

  Pagrindinių skaitmeninių įgūdžių sistema.


  Skyriaus medžiagai studijuoti ir užduotims atlikti skiriamos 2 valandos.

  Skyriuje pateikiamos skaitmeninių įgūdžių sąvokų sampratos, skaitmeninių įgūdžių sistema.

  Pateikiamos interneto išteklių ir skaitmeninio turinio naudojimo galimybės mokymo procese.

 • Antra savaitė

  II skyrius. A dalis. SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI ir TURINYS.

  Kaip naudoti skaitmeninius išteklius ir skaitmeninį turinį savo mokymo procese?

  Interneto naršymas.

  Tyrimo proceso anatomija – naršyk geriau, naršyk protingiau.

  Kaip įvertinti tinklapio turinį?

  Autorinės teisės – išspręskite šį svarbų klausimą.


  Skyriaus A dalies mokymui ir užduotims atlikti skiriamos 4 valandos.

  Paprasti raktai efektyvesnei paieškai internete.

  Skyriaus tikslai:

  • Suprasti, kaip informacija generuojama ir platinama žiniatinklyje, ir gebėti atlikti efektyvią paiešką internete naudojant raktinius žodžius
  • Išmokite patobulinti paiešką naudodami konkrečią „paieškos frazę“, kad gautumėte geriau atrinktus rezultatus
  • Suprasti skirtumus tarp efektyvių ir neveiksmingų raktinių žodžių derinių
  • Taikyti paieškos strategijas ir įgūdžius naršant įvairias temas

 • Trečia savaitė

  II skyrius. B dalis. ATSKLEISKIME AUTORINIŲ TEISIŲ PASLAPTĮ

  Kaip naudoti skaitmeninius išteklius ir skaitmeninį turinį savo mokymo procese?

  Autorinės teisės.

  Kodėl svarbios autorinės teisės?

  Ką ir kaip saugo autorinės teisės?

  Panaršykite mokomuosius tinklalapius.


  Skyriaus B dalies medžiagai mokytis ir užduotims atlikti skiriamos 2 valandos.

  Skyriaus tikslai:

  • Suprasti autorių teisių įstatymo svarbą, įskaitant sąžiningo naudojimo sąvokas, žodžio laisvę ir viešą sritį.
  • Išnagrinėti autorių teisių ir inovacijų santykį ir susipažinti su teisine sistema, kuria siekiama skatinti kūrybiškumą ir žinių augimą, atsižvelgiant į savininkų ir vartotojų teises. • Ketvirta savaitė

  III skyrius. Wiki ar tinklaraštis


  Sukurkite skaitmeninius išteklius/turinį savo pamokoms

  Skyriaus medžiagai mokytis ir užduotims atlikti skiriamos 6 valandos.

  Kas yra ,,Wiki'' ir kodėl ją reikėtų panaudoti savo pamokose?

  Kas yra tinklaraštis?

  Wiki svetaines lengva naudoti, bet sunku jas apibūdinti ...“
  Prieš pereidami prie teorijos, žiūrėkite vaizdo įrašą, kuris padeda jums jį išsiaiškinti!
  Tada šiame forume paskelbkite savo wiki apibrėžimą.
 • Penkta savaitė

  IV skyrius. Kurk + naudok video ir audio turinį

  Kodėl naudoti video įrašus?

  Sukurkite skaitmeninį garso turinį.

  Kaip garso įrašai skatina raštingumą?

  Truputis apie šį bei tą.


  Skyriaus užduotims atlikti ir medžiagos mokymuisi skiriamos 6 valandos.

 • Šešta savaitė

  V skyrius. Socialinis mokymas(is), mokymasis su kitais ir iš kitų

  Kaip naudoti socialines medijas mokymui ir mokymuisi

  Naujas mokymosi būdas

  Ant technologijų bangos


  Mokymuisi su kitais ir iš kitų, užduoties atlikimui skiriama 10 valandų.