Topic outline

 • General

  Kursen syftar till att förbättra målgruppens färdigheter, förbättra kreativiteten och innovationen. Kursen för färdigheter innehåller en teoretisk och en praktisk del baserad på psykologiska spel och övningar som uppmuntrar deltagarna till kreativt tänkande.

  Modulerna är organiserade i små sessioner, inklusive både online-inlärning och ansikte mot ansikte träning. Varje modul innehåller teoretisk och praktisk del.

  Den teoretiska delen innefattar olika psykologiska tekniker och förklaring av beteende och de grundläggande reglerna bakom konsten att kommunicera och känna.

  Den praktiska delen inkluderar ansikte mot ansikte möten, som involverar olika övningar i känslomässig medvetenhet. De berörda grupperna bör inte vara mer än 6 för ansikte mot ansikte sessioner för att garantera effektiviteten i processen.

  Denna kurs innehåller moduler på:

  1. Kommunikation

  2. Autonomi och självkontroll

  3. Emosionell intelligens

  4. Självförtroende (Motivation, Självmedvetenhet),

  5. Entreprenörskap attityd

  6. Social problemlösning.

  • Enhet 1 Introduktion

   b

  • This topic

   Enhet 2 Kommunikation


   Modulens mål

   - Att ge kunskap om kommunikation och odla en attityd till dess betydelse för relationer

   mellan/bland människor.

   - Att utveckla en känslighet inför sambandet mellan personens eget uppträdande

   och kommunikationen med andra samt mellan personlig utveckling och människans roll i

   gruppen, laget eller samhället.

   - Att utveckla kommunikationsfärdigheter och en förmåga till självobservation

   under kommunikationsprocessen.

   - Att öka deltagarnas förtroende genom att de får använda sina färdigheter som goda

   kommunikatörer och att interagera bättre med andra.


  • Enhet 3 Autonomi och självreglering


   Denna enhet handlar om hur man kan hjälpa studerande till självkontroll.

   s

   Reglering av känslor (eller självkontroll) är förmågan att reagera på det vi möter på ett sätt som är socialt tolerabelt och tillräckligt flexibelt för att tillåta spontana reaktioner. Det hänvisar också till förmågan att fördröja spontana reaktioner efter behov. Det kan också definieras som vår interna processor som är ansvarig för övervakning, utvärdering och modifiering av emotionella reaktioner. Självkontroll hör till den bredare uppsättningen emotionsregleringsprocessorn, som innefattar kontrollen av sina egna känslor och kontroll av andras känslor.


  • Enhet 4 Emotionell Intelligens

   Emotionell intelligens (EI) är individers förmåga att känna igen sina egna och andra människors känslor, för att

   skilja mellan olika känslor och sätta rätt etikett på dem, att använda emotionell information för att vägleda

   tänkande och beteende, och att hantera och/eller justera känslor för att anpassa miljöer eller uppnå sina mål.

   Det sägs allmänt inkludera följande färdigheter:

    

   •Emotionell medvetenhet – känna igen känslor

   •Förmågan att hantera känslor, vilket innefattar att reglera sina egna känslor och att uppmuntra och

   lugna ner andra människor.

    


  • Enhet 5 Självförtroende


   Konceptet självförtroende är en positiv tro på att man generellt

   kan uppnå vad man önskar göra i framtiden eller självförsäkran i

   ens personliga omdöme, förmåga, kraft etc. Man ökar sitt

   självförtroende på basis av tidigare prestationer och erfarenheter.


  • Enhet 6 ENTREPRENÖRSATTITYD


   En entreprenör definieras som en person vilken effektivt kontrollerar en

   kommersiell aktivitet; en som sätter igång en affärsverksamhet eller ett

   företag. En entreprenör är en innovativ person som maximerar sina

   vinster genom att följa nya strategier eller ge sig in i nya produkter eller

   tjänster.


  • Enhet 7 Problemlösning


   Att fatta beslut och lösa problem är två nyckelområden i livet, vare sig du är hemma eller på jobbet. Vad du än gör och var du än är, ställs du inför oräkneliga beslut och problem, både små och stora, varje dag.

    

   Många beslut och problem är så små att vi kanske inte ens lägger märke till dem. Även små beslut kan emellertid bli övermäktiga för vissa männinskor. De kan komma till ett stopp då de tänker igenom sitt dilemma och försöker besluta sig för vad de skall göra.