Weekly outline

 • ЧАСТ 1_ Основни Дигитални Умения

  Дигиталните умения и защо имаме нужда от тях? 

  - Дефиниция

  - Защо Дигитални?

  - Какво са дигиталните умения?

  - Основна рамка за дигитални умения

 • ЧАСТ 2.1 _ Ресурси и Съдържание

  Как да използваме Дигиталните Ресурси и Съдържание в Обучението?

   - Интернет търсене

  - Анатомията на Процеса на проучване - Търси по-добре, търси по-разумно 

  - Как да оценим съдържанието на един сайт 

  - Авторски права - справяне с важните проблеми

 • ЧАСТ 2.2_ Мистерията на Авторските права

  Как да използваме Дигиталните ресурси и съдържание в Обучението?

  - Авторски права

  - Защо са важни? 

  - Авторските права - Как да работим с тях? 

  - Любопитни обучителни сайтове

 • ЧАСТ 3_ Уики срещу Блог

  Създаване на Дигитални ресурси и съдържание за Преподаване

  - Какво е Уики и защо да му намерим място в класната стая?

  - Какво е Блог

 • ЧАСТ 4 - Създаване + Използване на Видео и Аудио съдържание

  Създаване и Използване на Аудио и Видео Съдържание в Преподаването

   - Създаване и Използване на Видео съдържание за ангажиране на обучаващите се 

  - Защо да използваме видеа?

  - Създаване на Дигитално аудио съдържание 

  - Как Аудиото промотира грамотност 

  - По малко от всичко

 • ЧАСТ 5 - Социално учене за ангажиране на обучаващите се

  Социално учене.... учене със и от другите.